S cookies si náš web více vychutnáte
Aby vám šlo brouzdání na našich stránkách jako po másle, povolte prosím cookies. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami v nastavení.
Vyhledat zájezdy
Kam jedete
Za čím jedete
Na kolik dní
Zvolené preference
Tag
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Westminsterský palác - Houses of Parliament: sídlo britské demokracie

7 minut čtení
No items found.
Video

Historie britského parlamentu, známého také jako Houses of Parliament nebo Palace of Westminster, sahá hluboko do minulosti a představuje významné centrum politické moci ve Spojeném království. Jeho vznik se datuje až do 11. století, kdy zde stála první královská rezidence.

Ve 13. století byl v této lokalitě postaven nový palác, který se stal domovem britských monarchů. Postupně se však tento palác přestavěl v centrum širšího politického dění, když se v jeho útrobách začaly scházet královské rady a parlament. Stavba prošla několika úpravami a rekonstrukcemi.

Největší změna vzhledu a struktury paláce proběhla v 19. století po požáru, který v roce 1834 nenávratně poškodil celou původní budovu. Záhy byla vyhlášena soutěž na nový design při plánované rekonstrukci, z níž jako vítězný vzešel architektonický návrh Charlese Barryho ve stylu gotické architektury. Po dokončení přípravných prací byla v rekordně krátké době výstavba nového parlamentního komplexu zahájena.

Westminsterský palác s Big Benem jako jeho charakteristickým prvkem byl dokončen v roce 1870. Nová budova v sobě nese historii a tradici, spojenou s britským politickým systémem. Výraznou součástí jsou obě komory parlamentu - Dolní a Horní sněmovna.

V průběhu času prošla budova mnoha renovacemi a modernizacemi, aby vyhovovala stále se vyvíjejícím potřebám a standardům. Přesto zůstává ikonou londýnského panoramatu a symbolizuje demokracii a parlamentní tradice Spojeného království.

Ale není vše jen o politice, uvnitř parlamentu se nachází mimojiné také knihovna s bohatou sbírkou historických a vzácných knih. Například kopie klíčového dokumentu "Magna Carta" (1215), který hrál naprosto zásadní roli v historii vývoje občanských svobod a omezení královské moci. Mezi další cenné artefakty patří "Parliamentary Roll" (databáze vedena od 13. století), což je stále aktualizovaná sbírka záznamů parlamentních jednání a rozhodnutí. "Hansard" (záznamy parlamentních debat vedené od 18. století) či archivní materiály z dob první a druhé světové války.

House of Parliament je složen hned z několika významných částí, tou nejznámější je nepochybně Big Ben. Přestože mnoho lidí používá název "Big Ben" pro celý zvonový stroj, původně se jednalo pouze o název pro zvon, který se nachází ve věži Palace of Westminster. Impozantní komplex dále zahrnuje Westminster Hall - historicky nejstarší část, která byla dokončena v roce 1099 a dodnes slouží jako místo pro formální ceremonie a zasedání parlamentu.

Dále zde najdeme Centrální lobby - vstupní halu spojující Dolní a Horní sněmovnu, která je místem setkávání poslanců s novináři a veřejností. Star Chamber - historicky významná místnost, kde se kdysi konala soudní jednání; dnes slouží k setkávání výborů. Normanská věž - tato věž známá také jako Victoria Tower slouží jako knihovna britského parlamentu. Je součástí komplexu a dominuje jižní části Palace of Westminster. Západní věž je naopak jednou z nejcharakterističtějších částí parlamentu a nabízí úžasný výhled na Temži. Nebo například St. Stephen's Hall - rozlehlá hala, která slouží jako vstup do Dolní sněmovny. Obsahuje řadu historických artefaktů a portrétů významných političek a politiků.

Zajímavosti:

  • Lokální samospráva: Spojené království se skládá ze čtyř zemí - Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko. Každá z těchto částí má svůj vlastní systém lokální samosprávy, ačkoliv existuje i několik společných prvků.
  • Právní systém: Britský právní systém je postaven na společném právu, což znamená, že mnoho zákonů je odvozeno z precedenčních rozhodnutí soudů. Nejvyšší soud Spojeného království hraje klíčovou roli ve výkladu a vytváření práva.
  • Parlamentní monarchie v praxi: Ve středu britského politického systému stojí panovník nebo panovnice, který jednak symbolizuje jednotu státu, jednak je jeho role především ceremoniální. Současní panovníci z královské rodiny nemají reálnou politickou moc, jejich role je omezena víceméně jen na splňování tradičních povinností a zvyklostí spojených s korunovací. Na stranu druhou je královská rodina pod drobnohledem médií, v dnešní hektické době internetu a sociálních sítí se navíc každý krok kohokoliv z širší královské rodiny probírá na veřejnosti, a to po celé planetě.
  • Britský parlamentní systém: Britský parlament je tvořen dvěma komorami a hraje klíčovou roli v rozhodovacím procesu.
  • Dolní sněmovna (House of Commons): Volená komora parlamentu, kde poslanci, známí též jako "Members of Parliament" (MPs), reprezentují jednotlivé volební obvody. Politická strana, která získá většinu křesel, vytváří vládu. Ta je obvykle vedená předsedou vlády, kterým bývá podle zvyklosti vůdce vítězné strany.
  • Horní sněmovna (House of Lords): Nevolená komora, složená z lordů, biskupů a dalších členů aristokracie. Lordové mají roli dohlížet na práci Dolní sněmovny, poskytovat odborné rady a zpomalovat případné rozhodnutí, na kterých nepanuje jednotná shoda napříč spektrem.

Chtěla bych vám moc poděkovat za skvěle zorganizovaný zájezd do Londýna. Slečna průvodkyně měla výborný přehled, široké znalosti a vše bylo detailně naplánované. Autobus byl pohodlný. Velký dík patří také vám za skvělou organizaci a rychlé reakce!

Gymnázium Lesní čtvrť, Zlín
Školní zájezdy do Londýna

Přejít na seznam zájezdů

To nejlepší z Anglie

Školní zájezd do Anglie

Poznejte s námi nejznámější trojici míst Anglie: fascinující Londýn a jeho nezapomenutelné památky, monumentální a tajemný Stonehenge a univerzitní město Oxford.

Westminster
Tajemný Stonehenge a Oxford
Tower Bridge i London Eye
Délka
5 dní / 2 noci
Ubytování
Hotel / místní rodiny
Strava
Snídaně / plná penze
od 9 800 Kč
za osobu